χειμάζω

χειμάζω
και χιμάζω Α
βλ. χειμάζομαι.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • χειμάζω — winter in pres subj act 1st sg χειμάζω winter in pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμάζῃ — χειμάζω winter in pres subj mp 2nd sg χειμάζω winter in pres ind mp 2nd sg χειμάζω winter in pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμαζομένων — χειμάζω winter in pres part mp fem gen pl χειμάζω winter in pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμαζόμεθα — χειμάζω winter in pres ind mp 1st pl χειμάζω winter in imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμαζόμενον — χειμάζω winter in pres part mp masc acc sg χειμάζω winter in pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμαζόντων — χειμάζω winter in pres part act masc/neut gen pl χειμάζω winter in pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμασθέντα — χειμάζω winter in aor part pass neut nom/voc/acc pl χειμάζω winter in aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμάζει — χειμάζω winter in pres ind mp 2nd sg χειμάζω winter in pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμάζον — χειμάζω winter in pres part act masc voc sg χειμάζω winter in pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χειμάζοντα — χειμάζω winter in pres part act neut nom/voc/acc pl χειμάζω winter in pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”